Week4วัน
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม : บทกวี 3 บรรทัด(แคนโต้)
ขั้นนำ
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น จากนั้นนักเรียนแตะสัมผัสที่ปลายนิ้วโดยใช้นิ้วโป้งเป็นฐาน ไล่เรียงนิ้วชี้-ก้อยและย้อนกลับ (2-3รอบ) ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- รูปภาพและบทกวีแคนโต้ 3 บท
- ดินสอ 1 ด้าม(คนละ)
- กระดาษ A5 1 แผ่น(คนละ)  


ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
-ฝึกการมีสติรู้ตัวการมีสมาธิจดจ่อ
-เคารพ นอบน้อมต่อตนเองและสรรพสิ่ง
ขั้นกิจกรรม
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูอ่านบทกวีต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง
มั่นใจได้อย่างไร
ว่าคนที่เพิ่งเดินสวนไป
จะได้สวนกันอีก.
ความรักไม่ใช่การวิ่งเข้าเส้นชัย
มันคือการวิ่งทางไกล
ไปด้วยกัน.
- ครูและนักเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “คิดอย่างไร”
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้
 

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคำ “นักเรียนเห็นอะไร” “คิดถึงคำว่าอะไร
- ครูอ่านแคนโต้ประกอบภาพข้างต้น
“ความฝัน
เยียววยา
ความจริง”
จากนั้นเล่าถึงที่มาของภาพ “เป็น Diary Project เล็ก ๆ ใน 365 วัน ของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน โดยเลือกสิ่งที่เค้ามองดูแล้วรู้สึก และอยากจะจดจำความรู้สึกในช่วงเวลานั้นเอาไว้ ผ่านภาพถ่ายขาวดำ กับข้อความที่มีเพียงสั้นๆ รูปแบบแคนโต้
- ครูให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ทีละภาพ และใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสื่อสารภาพออกมาเป็นบทกวีแคนโต้ได้อย่างไร”


- นักเรียนนำเสนอแคนโต้(โดยการสุ่ม 4-5 คน)
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู


ขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
และไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรม : กายบริหารด้วยอุปกรณ์(ผ้าขนหนู)
ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดาน 2 แถว ห่างกันหนึ่งช่วงแขน พร้อมกับอุปกรณ์ของตนเอง
- ครูและนักเรียนไหว้ทักทายซึ่งกันและกัน
- นักเรียนค่อยๆหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก ประมาณ 4-5 ลมหายใจ

- เพลงโยคะ
- บรรยากาศรอบๆ
- ผ้าขนหนู

ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม
- ครูและนักเรียนสร้างความคุ้นเคยกับผ้าขนหนู โดยการใช้มือทั้ง 2 ข้างเหยียดตึงและอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่ใช้คือเพื่อให้สามารถยืดเหยียดส่วนต่างๆของร่างกายได้เต็มที่
- คุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายในท่ายืน โดยนักเรียนยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยประมาณช่วงไหล่
- มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ผ้าห่างกัน 1 ช่วงไหล่โดยประมาณ จากนั้นยืดเหยียดด้านบน /ด้านซ้าย/ด้านขวา และด้านหน้า โดยทุกครั้งที่ยืดแขนทั้งสองข้างเหยียดตรง ครูนับ 1 – 5
- ครูพานักเรียนยืดเหยียดในท่านั่ง
ท่าเหยียดขา ทำทีละข้าง ซ้ายและขวา(ครูนับ1-5)
ท่าดันขา ทำทีละข้าง ซ้ายและขวา(ครูนับ1-5)
ท่าดันขาคู่ (ครูนับ1-5)
-จากนั้นกลับมาที่ท่ายืนอีกครั้ง ท่าดึงคู่ โดยการที่แต่ละคนจะจับที่ผ้าผืนเดียวกันคนละฝั่งซ้ายและขวา


ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณความตั้งใจ ขอบคุณส่วนต่างๆของร่างกาย ขอบคุณกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ

กิจกรรม : Ghost Train
ขั้นนำ  
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที ขณะเดียวกันนักเรียนจะมีพี่มือที่แข็งแรงทั้ง 2 ข้าง หงายฝ่ามือทั้ง 2 ยกขึ้นมาที่ระดับอก จากนั้นจินตนาการว่ามือซ้ายมีกล่องของขวัญวางไว้และมือขวามีดอกไม้แห้งวางไว้ โดยให้จินตนาการถึงน้ำหนักและลักษณะของของทั้ง 2 อย่างสักครึ่งนาที
- นักเรียนลดมือลงวางที่หน้าตัก จากนั้นค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงบรรเลง Ghost train
- ปากกาดำ 1 ด้าม
- กระดาษการ์ดสี1/4 ของ A4 1 แผ่น

ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ จ่อจอ
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและผู้อื่น
-เห็นความเชื่อมโยงเคารพในความแตกต่าง
ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ (ปากกาดำ 1 ด้าม/กระดาษการ์ดสี1/4 ของ A4 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูให้นักเรียนหลับตาและสร้างข้อตกลงว่าเราจะหลับตาตลอดการฟัง จากนั้นเปิดเพลงบรรเลง Ghost train ให้นักเรียนฟัง ถึงนาทีที่  05.03 แล้วหยุด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง”
- นักเรียนเขียนถ่ายถอดความรู้สึกจากบทเพลง โดยการวาดภาพ 1 ภาพและเขียนกลอนไฮกุ 1 บท
- นักเรียนนำเสนอผลงานและสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู


ขั้นจบ:
-เห็นค่าคุณตนเองและเคารพผู้อื่น
ขั้นจบ
- ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองอีกครั้ง
- ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ – ครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติรู้ตัว
กิจกรรม :
ขั้นนำ  นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง กำกับสติรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูก หายใจเข้าลึก หายใจออกช้า ประมาณ 1 นาที
- นักเรียนค่อยๆ ลืมตาขึ้น ครูพูดขอคุณทุกความตั้งใจ
- เพลงสปา
- กระดาษA4
- ดินสอหรือปากกา
- เรื่องเล่าของครู
- จดหมายของทุกคน

ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของชุมชนที่สะท้อนเรื่องราวทางปัญหาชุมชน
-การวิเคราะห์
-การรับฟังอย่างมีเหตุผลและมีสติ

ขั้นกิจกรรม  
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์(ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูเล่าเรื่องปริศนาธรรม 3 ข้อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าปริศนาแต่ละข้อหมายถึงอะไร?
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดลงในกระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็น
- ครูเล่าความหมายถึงของปริศนาธรรมทั้ง 3 ข้อของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชให้นักเรียนฟัง
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู


ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ตัว การรับรู้ลมหายใจ

กิจกรรม : กายสมมุติ
ขั้นเตรียม : 


- เพลงสปา
- Clip การคลอดลูกในน้ำของ  กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์
- ดินสอ 1 ด้าม(คนละ)
- กระดาษ A5 1 แผ่น(คนละ)  

ขั้นกิจกรรม:
เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
- เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์(ดินสอ 1 ด้าม/กระดาษ A5 1 แผ่น) ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 ตะกร้า ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง คนที่ได้รับแล้วจะวางอุปกรณ์ของตนเองที่ด้านหน้า
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “นักเรียนชอบอวัยวะส่วนใดของร่างกายมากที่สุด” “ถ้าเปลี่ยนอวัยวะได้ 1 อย่าง นักเรียนต้องการเปลี่ยนอวัยวะใดของตัวเองมากที่สุด เพราะอะไร”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดลงในกระดาษ
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดอย่างไรกับคำว่า ศัลยกรรม”
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูเปิดClip การคลอดลูกในน้ำของ  กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดอย่างไรกับบทสนทนาที่ว่า “ลูกไม่มีดั้งไม่เป็นไร เดี๋ยวแม่เก็บเงินไว้ให้ทำศัลยกรรม”
- นักเรียนเขียนถ่ายทอดความคิดลงในกระดาษ
- นักเรียนนำเสนอผลงาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- เก็บผลงานและอุปกรณ์ โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลังใบหนึ่งใส่อุปกรณ์ที่ใช้ อีกใบหนึ่งเก็บผลงานของแต่ละคนโดยจะส่งต่อกันมาจนถึงครู


ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งรอบตัว
ขั้นจบ: ครู Empowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกันขอบคุณเรื่องราวดีๆ ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกัน

************************************
กิจกรรม : มนุษย์ที่สมบูรณ์
นำกิจกรรม/ภาพบรรยากาศ/บันทึก : ครูผักกาด


ขั้นกิจกรรม:

ขั้นจบ:ครู Empowerขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกคนจับมือกันกลับมาอยู่กับลมใายใ เพื่อส่งมอบกำลังใจและความปรารถดีในเพื่อน ให้ครูและตัวเอง ขอบคุณซึ่งกันและกัน


พิธีชา
นำกิจกรรมและผู้บริการ : พี่ดิว/พี่เหน่ง/พี่เอิร์น
ภาพบรรยากาศ/บันทึก : ครูผักกาด


ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นกิจกรรมหลัก
Body scan(แบบนอน)
นำกิจกรรม : ครูตี้
ภาพบรรยากาศ/บันทึก : ครูผักกาด

ขั้นเตรียม : นั่งเป็นวงกลม ทุกคนกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองที่ปลายจมูก
ขั้นScan : ผ่อนคลายส่วนต่างๆ บนใบหน้า ตั้งแต่คลายคิ้วที่ขมวดอยู่ออกให้รู้สึกสบายผ่อนคลาย ริมฝีปากที่เม้มอยู่ค่อยคลายออกให้รู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นไล่เรียงลงไปเรื่อยๆจนถึงปลายเท้า
ขั้นใส่ข้อมูล : เราจะขอบคุณส่วนต่างๆของร่างกาย ขอบคุณเท้าที่แข็งแรงที่ช่วยรับน้ำหนักของเราและทำให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคง ขอบคุณแขนและมือที่แข็งแรงที่ช่วยให้เราได้หยิบจับสิ่งของและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น

ขั้นใส่ข้อมูล : เราจะบอกกับตัวเองว่าเราเป็นพี่ม.3 ที่น่ารัก เป็นพี่ม.3 ที่ยอดเยี่ยม เรารู้เวลารู้หน้าที่ เราจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นที่รักที่พึ่งพาของครูและน้องๆได้


ขั้นปลุก : ครูชวนนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองอีกครั้ง ครูนับ1-3เพื่อให้นักเรียนกลับมารับรู้ที่ส่วนต่างๆของร่างกาย
ใช้ปลายนิ้วเคาะเบาๆ ที่ศรีษะไล่ลงมาถึงหัวไหล่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ประสาทสัมผัสได้เต็มที่อีกครั้ง


        นวดกดจุดบริเวณเปลือกตาทั้งสองข้างของตนเอง

บีบนวดให้กับเพื่อน เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายกลับมากระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น