Week7


week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
จันทร์
ขั้นเตรียม
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม : สิ่งสำคัญในชีวิต นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง ท่า
ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูวาง เงิน แสดงถึงความร่ำรวยนาฬิกา เวลา และกระดาษรูปหัวใจ 
แสดงถึงความรักและคนที่เรารักไว้ในวงกลมที่นั่งเรียนอยู่ ครูใช้คำถามกระคิด” นักเรียนเห็นอะไร   ของสามสิ่งนี้ถ้าให้พี่ๆเลือกพี่ๆคิดว่าสิ่งไหนสำคัญต่อชีวิตเรามากที่สุดในตอนนี้ 
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด กระดาษครึ่ง A 4 ดินสอ ) ขณะที่ส่งนักเรียนจะรับไหว้คนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อม
-นักเรียนถ่ายทอดความคิดเห็นลงในกระดาษครึ่ง A 4
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครู
ขั้นจบ:
-เคารพตนเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่ง
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด


week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
อังคาร
ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรมโยคะ
- ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10ครั้ง
หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที 2 ท่าภูเขา
ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
ท่าที 6 ท่าหงส์
ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
ท่าที 9 ท่างูใหญ่
ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)


ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ: 5 นาที
 -ครูพูดเสริมแรงชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
พุธ
ขั้นเตรียม:
-มีสติ รู้ตัว ลมรู้ลมหายของตนเอง
กิจกรรมสวยด้วยมือเรา 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง ท่า

- กระดาษครึ่ง A 4  กระดุม กาว ดินสอ สี
-เพลงสปาDescription: http://www.myhappyoffice.com/wp-content/uploads/2013/06/mho_Clasper1.jpg
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูนำภาพมาให้นักเรียนรู้ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” นักเรียนเห็นอะไร ภาพนี้สามารถใช้อะไรทำได้บ้างเพราะเหตุใด”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด กระดาษครึ่ง A 4  กระดุม กาว ดินสอ สี ขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-ครูให้นักเรียนถ่ายทอดชิ้นงานตามจินตนาการของนักเรียนโดยใช้อุปกรณ์ที่ครูแจกให้
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้”?
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เห็นคุณค่าตัวเอง ผู้อื่นและสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ: 5 นาที
ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ รู้ตัว ใคร่ครวญ

กิจกรรมตำนานดอกไม้ 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง ท่า

-กระดาษครึ่ง A 4
-ปากกา
-เพลงสปาขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เรื่องที่เล่าที่สะท้อนเรื่องราวต่อสิ่งรอบตัวๆและสรรพสิ่ง

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูเล่าเรื่องตำนานของกุหลาบจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องตำนานดอกหลาบ”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด กระดาษครึ่ง A 4  ปากกาขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตำนานดอกกุหลาบในมุมมองของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพตนเองผู้อื่น และสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
7
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ รู้ตัว จดจ่อ

กิจกรรม:รสชาติที่เปลี่ยนไป 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง ท่า

-กระดาษครึ่ง A4
-ปากกา
-อาหาร ชนิด
-เพลงสปาขั้นกิจกรรม:
- เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูนำอาหาร ชนิดวางไว้ในวงกลมแล้วให้นักเรียนออกมาที่ละคนชิมอาหารที่ครูนำมา ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” อาหารชนิดที่ มีรสชาติอย่างไรเพราะเหตุใด อาหารชนิดที่ มีรสชาติอย่างไร เพราะเหตุใด อาหารชนิดที่ มีรสชาติอย่างไรเพราะเหตุใด”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด กระดาษครึ่ง A 4  ปากกาขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-ครูให้นักเขียนความคิดเห็นที่ได้ชิมอาหาร อย่างพร้อมให้เหตุผลตามมุมมองของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้”?
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
ขั้นจบ : 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

*****************************************

กิจกรรม : การแสดงนิทานและเต้นประกอบเพลง ร่วมกับน้องอนุบาล 1-2 (คาบจิตศึกษา)

กิจกรรม : เดินทางเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก จ.บุรีรัมย์

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น