Week8


week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
จันทร์
ขั้นเตรียม:
-คิดใคร่ครวญ จ่อจอ การมีสติ รู้ตัว
กิจกรรม:take กับ give 5 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลมแล้วค่อยๆปิดเปลือกตาลงช้าๆ รับรู้ลมหายใจของตนเองลมหายใจเข้ารู้สึกสบาย หายใจออกรู้สึกผ่อนคลาย ลมหายใจ
-ครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Brain Gym 2 แบบสลับข้าง ท่า


-กระดาษครึ่ง A4
-ปากกา


ขั้นกิจกรรม:
-ใคร่ครวญกับตนเองและสรรพสิ่ง
-มีสมาธิที่ยาวนานขึ้น
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูพูดเปรียบเทียบถ้าโรงเรียนเราเป็นธนาคารที่มีการฝากถอนเงินได้ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” ตั้งแต่นักเรียนมาอยู่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนานี้นักเรียนได้ฝากอะไรไว้บางและถอนอะไรไปบ้าง ตลอดที่เรียนรู้ที่นี้”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด กระดาษครึ่ง A 4  ปากกาขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-นักเรียนใคร่ครวญกับตนเองโดยถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือลงบนกระดาษโดยแบ่งกระดาษออกเป็น ส่วน คือ ฝาก กับ ถอน
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
อังคาร
ขั้นเตรียม:
-มีสติจดจ่อกับลมหายใจ
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ


กิจกรรมโยคะ 5 นาที
-ทุกคนยืนในท่าที่สบาย  ยืนให้เต็มสองฝ่าเท้า  สัมผัสให้ได้ถึงจุดที่รับน้ำหนักตัวของเรามากที่สุดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  หัวไหล่ทั้งสองข้างไม่ต้องเกรง  หย่อนหัวไหลลงไป  ผ่อนคลายที่หัวไหลทั้งสองข้าง  หายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ตามดูลมหายใจที่เป็นปกติสัก  3-4  ลมหายใจ

-เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม
-ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
-เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
-ฝึกการจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ทำ
ขั้นกิจกรรม:15 นาที
ครูพายืดหยุ่นร่างกาย
กางแขนทั้ง 2ข้างออกเอนไป
ด้านหลัง นับ 1 2 3 4 5
-  มือทั้ง 2 ข้าง จับที่ไหล่หมุน
หัวไหล่(ด้านหน้า-ด้านหลัง) ด้านละ 10ครั้ง
หมุนคอ(ซ้าย-ขวา) ด้านละ 5 ครั้ง
สะบัดมือ ,ข้อมือ,ข้อเท้า อย่างละ
5         ครั้ง
นักเรียนและครูเริ่มทำโยคะ
ท่ายืน
ท่าที่ 1 ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที 2 ท่าภูเขา
ท่าที่ 3 ท่าต้นไม้
ท่าที่ 4 ท่าเก้าอี้ 1 ขา
ท่านั่ง
ท่าที่ 5 ท่าผีเสื้อ
ท่าที 6 ท่าหงส์
ท่าที่ 7 ท่าเต่า
ท่านอน
ท่าที่ 8 ท่าจระเข้
ท่าที 9 ท่างูใหญ่
ท่าที่ 10 ท่าคันธนู
ท่าที่ 11 ท่าจบ นอนในท่า
ปลาดาว (Body Scan สั้น)


ขั้นจบ
-เคารพคุณค่าตนเองและผู้อื่น
ขั้นจบ:5 นาที
-นั่งในท่าที่สบาย  หงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่หน้าขาทั้งสองข้าง  กำและแบสลับกันนับ  10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3  4 5 6 7 8 9 10  จากนั้นเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเป็นหลังในการแตะที่ปลายนิ้วต่างๆ ไล่จากนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อย  และไล่ย้อนกลับ  นับ 10  ครั้งพร้อมๆ กัน  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
-ครูพูดเสริมแรงชื่นชมในความตั้งใจของนักเรียน
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
พุธ
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ รู้ตัว
กิจกรรม:เปลือกไข่มหัศจรรย์ 15 นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3ลมหายใจ
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
แตะส่วนต่างๆของร่างกาย)
ขั้นกิจกรรม:
-มีสติรู้ตัวในการทำกิจกรรม
-มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
-การคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์สังเคราะห์สังเคราะห์
Description: http://ed.files-media.com/ud/news/1/139/414267/doit9.jpg
ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูให้นักเรียนดูภาพ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนเห็นอะไรจากภาพ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานจากเปลือกไข่เป็นอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด เปลือกไข่ กาว สี เมล็ดถั่วเขียว กระดาษ ขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างน้อบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปทางซ้ายมือของคุณครู
-นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานตามมุมมองของตนเอง
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
พฤหัสบดี
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ ใคร่ครวญ
กิจกรรม:นักอ่านผู้น่ารัก นาที
ขั้นเตรียม 5 นาที
นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย
เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
ท่างูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก , ท่าจีบแอล)

-หนังสือ
-เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม:
-มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องระหว่างทำกิจกรรม
-เกิดทักษะสื่อสาร ถ่ายทอด ความรู้


กิจกรรม:15 นาที
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดนักเรียนชอบอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง เพราะเหตุใดถึงชอบหนังสือประเภทนี้”?
-ครูนำหนังสือมาให้นักเรียนคนละเล่มโดยให้นักเรียนหามุมใครมุมเราในการอ่าน
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
-หนังสือที่อ่านยังไม่ครบทุกหน้าครูให้นักเรียนหาเวลาอ่านแล้วนำหนังสือมาคืนครู


ขั้นจบ:

-เคารพคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
ขั้นจบ: นาที
ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
8
ศุกร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกสติ การรู้ตัว ใคร่ครวญอยู่กับสิ่งที่ทำ
กิจกรรม:ภาพลวงตา  5 นาที
-  นักเรียนนั่งเป็นวงกลม ทักทาย
เคารพซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (ใช้
ปลายนิ้วเคาะสัมผัสอวัยวะส่วนต่างๆตามคำบอกอย่างมีสติอย่างน้อยเคาะที่ละ 10ครั้ง ,ท่านับเลขโดยใช้นิ้วประกอบ)


-กระดาษครึ่งA4
-ปากกา


ขั้นกิจกรรม:
-เห็นความเป็นมายาที่ซ้อนอยู่ในจักรวาลที่มนุษย์ สมมุติให้เกิดขึ้น 
เห็นความจริงที่มีอยู่ในจักรวาล ว่าทุกสิ่งไม่มีอยู่จริง (เรามีอยู่จริงเพราะมีสิ่งอื่นมองเห็นเรา)
- กำกับสติ  มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ใคร่ครวญ  เห็นความเชื่อมโยงเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ
กิจกรรม: 15 นาที
-ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดการแต่งหน้าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้หญิง โดยเฉพาะเหล่าดาราดัง เราอาจเคยเห็นพวกเขาบนหน้าจอทีวีหรือตามสื่อต่างๆ พวกเขาช่างสวยและดูดี ส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขามีช่างแต่งหน้าและทำผมมืออาชีพ ที่จะทำให้พวกเขาเฉิดฉายอย่างถึงที่สุดแต่ถ้าหากเราเจอพวกเขาตอนที่พวกเขาไม่ได้แต่งหน้าหละ เราจะจำพวกเขาได้หรือไม่ นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้”?
-ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน ชุด (กระดาษครึ่ง A4)ขณะที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณคนส่งและคนรับอย่างนอบน้อมครูจะส่งอุปกรณ์ไปขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-นักเรียนเก็บผลงานใส่ตะกร้าโดยเริ่มจากคนที่ตะกร้าอยู่ด้านหลังแล้วส่งต่อให้เพื่อนที่ละคนจนมาถึงครูขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่ง
ขั้นจบ: 5 นาที
-ครูEmpower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด
week
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
9
จันทร์
ขั้นเตรียม:
-ฝึกการมีสติ รู้ตัว
กิจกรรมอนาคตที่ฉันใฝ่ฝัน นาที
-นักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้น
ค่อยๆปิดเปลือกตาลงเบาๆ รับรู้ลมหายใจของตัวเอง สัก 2-3ลมหายใจ
ครูกระตุ้นด้วย Brain Gym (แบบ
แตะส่วนต่างๆของร่างกาย)-กระดาษครึ่ง A4
-เพลงสปา


ขั้นกิจกรรม:
-ฝึกการมีสติ ใคร่ครวญตัวเอง
-เคารพ นอบน้อม ต่อตนเองและสรรพสิ่ง
-เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ

ขั้นกิจกรรม: 15 นาที
-ครูเล่าเรื่องความฝันของคุณครูให้นักเรียนฟัง ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด” นักเรียนวางแผนอนาคตของตนเองไว้อย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด”?
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ
1แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนจะไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อมทั้งคนรับและคนส่ง
-นักเรียนถ่ายทอดความฝันของนักเรียนลงกระดาษ
-นักเรียนนำเสนอผลงานโดยครูตั้งคำถาม
นักเรียนส่งกระดาษกลับมาเรื่อยๆ
จนกระทั้งถึงคุณครู ขณะที่ส่งแต่ละคนจะไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม ทั้งคนรับและคนส่งขั้นจบ:
-เคารพคุณค่าตัวเองและผู้อื่น
ขั้นจบ : 5 นาที
ครูพูดเสริมแรงชื่นชม Empower
ในความตั้งใจของทุกคน


Body scan แบบนอน


กิจกรรม เส้นชีวิต
ทำกิจกรรม : ครูตี้
บันทึกและถ่ายภาพกิจกรรม ; ครูผักกาด

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ จับมือคนข้างๆ ส่งมอบพลังความรักความปรารถนาดีให้ทุกสรรพสิ่งและเพื่อนทุกคน ครูพูดขอบคุณทุกความตั้งใจ ไหว้ชขอบคุณซึ่งกันและกัน

กิจกรรม โยคะ
ทำกิจกรรม : ครูผักกาด
ถ่ายภาพกิจกรรม ; ครูตี้
ขั้นเตรียม

โยคะ:ท่ายืน


 ขั้นกิจกรรม:โยคะท่านั่ง
  ขั้นกิจกรรม:โยคะท่านอน ขั้นจบ ไหว้ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น